Bouwkundige inspecties                                                                                                                                                                                                                                                         

Weet u de huidige onderhoudstaat van uw pand?
Hoe is de staat van uw dakgoten en wanneer kunt u groot onderhoud verwachten? Het vroegtijdig opsporen en repareren van gebreken kan u veel geld besparen.
Het begroten van de kosten voor groot onderhoud en bepalen van het uitvoeringsjaar kan zorgen dat u tijdig geld reserveert voor deze grotere uitgaven.

Bij een bouwkundige inspectie controleren wij uw pand op gebreken, lekkages en constateren wij te verwachten onderhoudskosten. Uw technische installatie wordt hierbij niet vergeten, onze bevindingen worden overzichtelijk in een rapport vermeld waarbij wij de kosten op korte termijn, op lange termijn of voor verbetering (denk hierbij aan energiebesparende maatregelen of verbouwwensen) vermelden.

Naast actueel inzicht in de bouwkundige staat van uw  pand kan dit uitgebreide rapport als onderlegger dienen voor een renovatie c.q. verbouwplan of als basis voor een meerjarenonderhoudsplan. (MJOP)

Aanvragen