Lochem, Gudulakerk
Voor deze eeuwenoude kerk in het centrum van Lochem hebben wij een onderhouds- en restauratieplan opgesteld. Tevens hebben wij de benodigde subsidies aangevraagd zodat het onderhoud van deze prachtige kerk voor de komende jaren gegarandeerd is.

 

Ommen, N.H. Kerk
De houten vensters in deze rijksmonumentale kerk waren door houtrot ernstig aangetast en moesten worden vervangen. Huis en Erfgoed Collectief heeft de documentatie en inmeting verzorgd, alsmede het tekenwerk en de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

 

Doesburg, Het Arsenaal
Dit schitterende complex uit de 15e eeuw is na jarenlange leegstand gered van de ondergang. Van oorsprong was dit een Begijnhof, maar na 1733 kreeg het de functie als Arsenaal, wat ongeveer 200 jaar duurde. In de loop van de 20e eeuw raakte het pand behoorlijk in verval. In 2007 is er een begin gemaakt met de restauratie van het Arsenaal. Huis en Erfgoed Collectief heeft een energie-technisch advies opgesteld.

 

Kampen, Sint Annakapel
Om de oude voormalige kloosterkapel in het centrum van Kampen een toekomst te geven, hebben wij, in samenwerking met VBK-architekten een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren.

 

Lochem, Witte Kerk
De Witte Kerk in Lochem is een charmante kerk uit het begin van de vorige eeuw. De aanbouwen zijn gedateerd en voldoen niet aan de toekomstvisie van deze kerk. Onze adviseur is betrokken bij de planvorming van de restauratie, verduurzaming en vernieuwing van de aanbouwen.