Hengelo, Techniekmuseum “Het Heim
Voor Techniekmuseum “Het Heim” in Hengelo hebben wij de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht. Hiervoor hebben wij een meerjarenonderhoudsplan opgesteld en de beschikbare subsidie aangevraagd.

 

Bergen op Zoom, Voormalig RNR-kantoor
Na jaren van leegstand en verval is er een plan gemaakt voor restauratie van dit historierijke gebouw. Om het gebouw ook in de toekomst een exploitabel te houden, hebben wij een Energiescan voor Erfgoed uitgevoerd. Door het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen neemt het comfort toe en blijven de energiekosten beheersbaar zonder dat de monumentale waarden worden aangetast.

 

IJsselstein, Gerbrandytoren
Voor deze 372 meter hoge rijksmonumentale toren hebben wij een kostenraming opgesteld voor een gedeeltelijke herbestemming. Vanwege de grote hoogte en de beperkte toegang zijn aanpassingen in deze gebouwen erg complex.