Beerze, Erve Volkerink
Erve Volkerink is een eeuwenoud erf in het buurtschap Beerze. Deze rijksmonumentale boerderij kent een lange bouwgeschiedenis. De huidige bewoners hebben een hoofdstuk aan deze geschiedenis toegevoegd. Huis en Erfgoed Collectief is onderdeel geweest van het bouwteam dat de restauratie en verduurzaming van deze boerderij heeft uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in een laatste fase beland en het resultaat is schitterend geworden.

 

Dalfsen, boerderij 
In Dalfsen hebben wij een ontwerp gemaakt voor eigentijdse aanpassing van een rijksmonumentale boerderij. We hebben hier gekozen voor een transparante moderne aanpassing welke veel licht en ruimte geeft in de keuken. wij zijn enthousiast over het resultaat.

 

Den Ham, boerderij 
Deze boerderij is in een matige staat van onderhoud. Lekkage en houtrot zijn een bedreiging voor dit rijksmonument. Voor deze boerderij hebben wij een restauratieplan gemaakt en de nodige subsidies aangevraagd, de restauratie is inmiddels in voorbereiding

 

Dedemsvaart, zorgboerderij
In Dedemsvaart hebben wij voor een zorgboerderij een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. De eigenaar heeft nu voor de komende jaren de onderhoudskosten duidelijk en overzichtelijk in beeld.

 

Beerze, Erve Bouwhuis
Voor deze rijksmonumentale boerderij in de prachtige omgeving van Beerze, hebben wij een inspectie uitgevoerd, alsmede het verzorgen van de aanvraag voor BRIM-subsidie. Binnekort starten we met de restauratie. Huis en Erfgoed Collectief verzorgt de begeleiding en planvorming.

 

Heino, Landgoed “de Vlaminckhorst”
Deze rijksmonumentale boerderij en het naastgelegen bijzondere landhuisje zijn door Huis en Erfgoed Collectief geïnventariseerd en de bouwkundige staat is gedocumenteerd. Daarnaast zijn voor de restauratiewerkzaamheden kostenramingen opgesteld en is er advies gegeven over energiebesparing en bouwkundige aanpassingen.

 

Beek en Donk, boerderij
In de provincie Noord-Brabant hebben wij in de prachtige omgeving van Beek en Donk deze rijksmonumentale boerderij geïnspecteerd. Vervolgens hebben wij de subsidieaanvraag voor een rijkssubsidie verzorgd.

 

Nijverdal, horecaboerderij
Voor een horecaboerderij in Nijverdal hebben wij de bouwkundige gebreken en de verbeteringskosten in beeld gebracht en samengevat in een bouwkundig rapport. Ook hebben we advies gegeven over eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

 

Haarle, schaapsschuur
Een schaapsschuur van Natuurmonumenten in Haarle is in slechte staat. Ten behoeve van de demontage en herbouw heeft Huis en Erfgoed Collectief de schuur ingemeten, getekend en gedocumenteerd. Tevens moesten er diverse passende verbeteringen worden geadviseerd om de onderhoudsbehoefte in de toekomst te verminderen. Naast deze werkzaamheden heeft Huis en Erfgoed Collectief een kostenraming gemaakt voor de herbouw van de schuur.

 

 

Twickel, Erve Zuidhof en Zonneveld
Landgoed Twickel heeft diverse erven verspreid over Nederland, bij Wassenaar staan Erve Zuidhof en Erve Zonneveld. Voor deze boerderijen heeft Huis en Erfgoed Collectief een inspectie uitgevoerd, een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld en de subsidieaanvraag verzorgd.

Balkbrug, receptiegebouw camping ‘Si-Es-An’
Het receptiegebouw bij camping ‘Si-Es-An’ is toe aan groot onderhoud. Hiervoor hebben wij een kostenraming opgesteld, advies gegeven over een eventuele uitbreiding en het verzorgen van het tekenwerk voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.